КУЛ КОНСУЛТ - София
инженеринг на системи с централна климатизация и съпътстващи услуги
КУЛ КОНСУЛТ
  • Име на компанията: КУЛ КОНСУЛТ
  • Населено място: София
  • Адрес: ул. Николай Хайтов 2, вх.Г, ет.6
  • Телефон: 028707447
  • Телефон:
  • Уебсайт: http://www.coolconsult.com/
  • е-mail: office@coolconsult.com 
  • SEO ключови думи: климатични инсталации монтаж, централна вентилация, централно отопление изграждане

Началото на фирмата e поставено през 2006 г., когато екип от специалисти с дългогодишен опит в инженеринга и тъговията се отделят в нова структора. Натрупаният опит и високите цели, който ръководството си поставя налагат фирмата като един желан и надежден партньор в областта на системите за централна климатизация. Нашата модерна компания действа гъвкаво и ефективно в динамиката на пазарните отношения, като спазва принципите на лоялна конкуренция и бизнес етика.

Основната дейност на фирмата е фокусирана в сферата на осигуряване на микроклимат-климатизация, вентилация и отопление.

Кул Консулт предлага на клиентите си:

 КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 - консултации по време на проектирането, с цел оптимизиране на първоначалната инвестиция и експлоатационните разходи;

 - консултации в периода на изграждане на инсталациите;

 - мероприятия по мерки за Енергийна Ефективност;

 ИНЖЕНЕРИНГ НА СИСТЕМИ ЗА ЦЕНТРАЛНА КЛИМАТИЗАЦИЯ

 - „COOL CONSULT“ предлага пълен инженеринг в областа на централната климатизация, отоплението и вентилацията;

 - изготвяне на проекти за изграждане на отоплителни климатични, вентилационни, газови и водопровдни инсталации;

 - доставка на съоръжения;

 - професионален монтаж на климатични, отоплителни и вентилационни инсталации ;

 - гаранционно и следгаранционно подържане на инсталациите.

ТЪРГОВИЯ

„COOL CONSULT“ предлага на пълна гама вентилаторни конвектори „COOL“ - двутръбни и четиритръбни; подов и таванен монтаж; скрит и открит монтаж и всички опции към тях.